kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn, an toàn lao động, an toàn xây dựng, kiểm dịnh xây dựng, kiểm định miền nam

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

`kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng
kiểm định an toàn, kiểm định kỹ thuật an toàn miền nam, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn lao động, kiểm định xây dựng

THÔNG TIN AN TOÀN SẢN XUẤT

Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Robot công nghiệp
Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Robot công nghiệp Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Robot công nghiệp Xem tiếp
Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy mài xách tay
Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy mài xách tay Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy mài xách tay Xem tiếp
Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy hàn CO2
Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy hàn CO2 Kiểm tra an toàn trước khi làm việc: Máy hàn CO2 Xem tiếp
Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc thao tác bằng tay với cạnh sắc nhọn
Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc thao tác bằng tay với cạnh sắc nhọn Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc thao tác bằng tay với cạnh sắc nhọn Xem tiếp
Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc vận hành máy gia công kim loại đa năng
Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc vận hành máy gia công kim loại đa năng Phòng ngừa tai nạn lao động độc hại, nguy hiểm: An toàn lao động đối với công việc vận hành máy gia công kim loại đa năng Xem tiếp
Phòng ngừa TNLĐ độc hại, nguy hiểm: An toàn khi thao tác máy uốn vòng tròn
Phòng ngừa TNLĐ độc hại, nguy hiểm: An toàn khi thao tác máy uốn vòng tròn Phòng ngừa TNLĐ độc hại, nguy hiểm: An toàn khi thao tác máy uốn vòng tròn Xem tiếp
BỤI TRONG SẢN XUẤT
BỤI TRONG SẢN XUẤT BỤI TRONG SẢN XUẤT Xem tiếp
CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP Xem tiếp
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT VSLĐ
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT VSLĐ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT VSLĐ Xem tiếp
Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc (ĐKLV), ngăn ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp.
Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc (ĐKLV), ngăn ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp. Để bảo vệ người lao động khỏi bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm nảy sinh trong lao động, với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, nhiều phương tiện kỹ thuật, biện pháp thích hợp đã được nghiên cứu áp dụng. Sau đây là một số biện pháp, phương tiện phổ biến nhất: Xem tiếp
QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG THỬ NGHIỆM - KCS
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG THỬ NGHIỆM - KCS QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG THỬ NGHIỆM - KCS Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY KHÍ NÉN
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY KHÍ NÉN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY KHÍ NÉN Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHU NHÀ NGHIỀN
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHU NHÀ NGHIỀN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHU NHÀ NGHIỀN Xem tiếp
PHẦN 3 YÊU CẦU KHI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU VỰC
PHẦN 3 YÊU CẦU KHI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU VỰC PHẦN 3 YÊU CẦU KHI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU VỰC Xem tiếp
PHẦN 2 YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA, KIỂM TRA THIẾT BỊ
PHẦN 2 YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA, KIỂM TRA THIẾT BỊ PHẦN 2 YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA, KIỂM TRA THIẾT BỊ Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐIỆN  PHẦN 1 YÊU CẦU CHUNG
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐIỆN PHẦN 1 YÊU CẦU CHUNG QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐIỆN PHẦN 1 YÊU CẦU CHUNG Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE XÚC LẬT
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE XÚC LẬT QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH XE XÚC LẬT Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH PALĂNG ĐIỆN, TỜI ĐIỆN
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH PALĂNG ĐIỆN, TỜI ĐIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH PALĂNG ĐIỆN, TỜI ĐIỆN Xem tiếp
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN
QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN Xem tiếp
« 3 4 5 6 7 »

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam

Giới thiệu- Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam Công Ty TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện Kiểm định nhà nước về kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 67/GCN-KĐ ngày 12/05/2016; Giấy chứng nhận đủ điều kiện số 24/2016/GCN ngày 18/05/2016.
Xem thêm

Hình ảnh hoạt động

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
AN TOÀN XÂY DỰNG - 8 CHẤN THƯƠNG NGUY HIỂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
VĂN HOÁN AN TOÀN - VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT VIỆT NAM
NHỮNG MỐI NGUY ĐẶC TRƯNG LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
KIỂM TRA BẰNG BỘT TỪ (MAGNETIC PARTICLE TEST – MT)
QTKĐ: 10- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN SIÊU ÂM VÁCH THANG MÁY - ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Giới thiệu công ty
MỐI NGUY TỪ PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ RỦI RO BỊ QUÁ NHIỆT
Vì sao lại có ngày nhuận 29/2, và nếu không có thì mọi chuyện sẽ ra sao?
QUI TẮC AN TOÀN ĐỀ PHÒNG VẬT RƠI TRÊN CÔNG TRƯỜNG
QTKĐ: 01-2016/BXD QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
AN TOÀN CẦN TRỤC TỰ HÀNH
QTKĐ: 09- 2016/BLĐTBXH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG KIỂU CẦU (CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, BÁN CỔNG TRỤC, PA LĂNG ĐIỆN)
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO
HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
AN TOÀN NỒI HƠI (PHẦN 1)

Tin tức

QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG 13/06/2017 - Lượt xem: 29450 QCVN 01:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam
Văn hóa an toàn - Vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất Việt Nam 18/07/2017 - Lượt xem: 27285 Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn (VHAT) trong sản xuất là một xu hướng tất yếu, cấp thiết của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công tác An toàn và Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phù hợp với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay.
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí
an toàn máy - thiết bị - Các kiểu bộ phận che chắn được sử dụng chủ yếu để bảo vệ con người tránh các nguy hiểm về cơ khí 03/07/2017 - Lượt xem: 26500 Gẫy tay, đứt lìa ngón tay, tổn thương mắt… là những chấn thương có thể xảy ra liên quan tới máy gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng tới việc vận hành an toàn máy móc. Các chi tiết che chắn bảo vệ máy móc rất cần thiết trong công tác bảo vệ công nhân khỏi những chấn thương không cần thiết và có thể phòng tránh được.
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly 04/07/2017 - Lượt xem: 25550 an toàn xây dựng - Vận chuyển vật liệu bằng tời và puly
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện
Quy trinh sử dụng an toàn pa lăng điện 02/06/2017 - Lượt xem: 24919 QUY TRÌNH SỬ DỤNG AN TOÀN PALĂNG ĐIỆN. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PALĂNG ĐIỆN ; CÔNG TY TNHH MTV KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN MIỀN NAM kiemdinhantoan.pro.vn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn 04/07/2017 - Lượt xem: 24281 an toàn xây dựng - Xe cơ giới - Những điều cần chú ý về an toàn
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 24038 an toàn xây dựng - Cần trục - Những điểm cần ghi nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ
an toàn xây dựng - Công việc lắp đặt kết cấu thép và những điểm cần nhớ 04/07/2017 - Lượt xem: 23827 Việc lắp đặt các kết cấu thép và khung nhà thường liên quan tới các công việc trên cao cũng như dễ dẫn đến tai nạn ngã cao. Số thương vong trong những công việc lắp đặt kết cấu thép chiếm tỷ lệ cao nhất so với toàn bộ các công việc khác của ngành xây dựng.
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường
an toàn hóa chất - Phân loại hoá chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường 03/07/2017 - Lượt xem: 23764 Các hóa chất tác động và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách khác nhau, mức độ nguy hại khác nhau. Các nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường được phân loại như sau:
an toàn máy - Các yêu cầu nguyên tắc về khía cạnh thiết kế và kết cấu, vật liệu của các bộ phận che chắn
an toàn máy - Các yêu cầu nguyên tắc về khía cạnh thiết kế và kết cấu, vật liệu của các bộ phận che chắn 03/07/2017 - Lượt xem: 23619 an toàn máy - Các yêu cầu nguyên tắc về khía cạnh thiết kế và kết cấu, vật liệu của các bộ phận che chắn